Sustainability

picture

True sustainability is linked with love for your neighbor and God's creation, with standing in a right relationship with your neighbor and yourself. This also marks the spending pattern and the part you want to donate to relief and saving our neighbors, i.e. charity. A sustainable living and working also involves how time is spent, your attitude as an employer to the employees and vice versa, to suppliers and clients, providing services and goods conscientiously. Let us never do something that we know deep inside ourselves that it really should not, that is crossing borders, we must not do this. Sustainability requires a lifestyle in which the service of the Lord and our neighbor are the essential elements, which is evident from our willingness to put in some of our time for this sustainability. True sustainability is not a matter of performance, but a matter of grace. "It is the deep conviction that we all by grace received from God's hand" and the realization that we can not take anything when we die. Let's try and durable to cope with everything around us, our family, our neighbors and all the relationships that we have, the things that are given to us and which we can use. Here we count the nature, the earth on which we live. A difficult task, but let's try it. To express this permanence, we have established a foundation in 2001 called Christian Children's Foundation. This foundation facilitates two couples and seven foster children a good home. For more information please visit our website www.christianchildren.nl

Echte duurzaamheid is verbonden met liefde tot je naaste en de schepping van God, met het staan in een rechte verhouding tot je naaste en jezelf. Dat stempelt ook het uitgavenpatroon en het deel wat je wilt schenken tot hulp en redding van je naaste. Een duurzaam leven en werken heeft ook betrekking op tijdsbesteding, je houding als werkgever naar de werknemers en vice versa, naar leveranciers en clienten, leveren van diensten en goederen naar eer en geweten. Laten we nooit iets doen, waarvan we diep binnen onszelf weten dat het eigenlijk niet kan, die grenzen overschrijden, dat mogen we niet doen. Duurzaamheid vraagt een levenshouding waarin de dienst aan de Heere en aan de naaste wezenlijke onderdelen zijn, wat mag blijken uit je bereidheid een deel van je tijd in te zetten voor deze duurzaamheid. Echte duurzaamheid is geen zaak van prestatie maar een kwestie van gratie. „Het is de diepe overtuiging dat we alles door genade hebben ontvangen uit Gods hand” en het besef dat wij niets mee kunnen nemen als we sterven. Laten we proberen duurzaam om te gaan met alles om ons heen, onze familie, onze naasten en alle relaties die we hebben, de dingen die ons zijn toebedeeld en waarvan we gebruik mogen maken. Hieronder rekenen we ook de natuur, de aarde waarop wij leven. Een moeilijke taak, maar laten we het proberen. Om aan deze duurzaamheid uiting te geven, hebben we in 2001 een stichting opgericht genaamd Christian Children’s Foundation. Deze stichting faciliteert 2 echtparen en 7 pleegkinderen een goed thuis. Voor meer informatie kunt U kijken op onze website www.christianchildren.nl

anbi

 

More About Us

 

 

anbi

Top